มิถุนายน 19, 2022

การปลูกฝักทอง

การปลูกฝักทอง

การปลูก

  1. การปลูกฝักทองที่ดีที่สุดคือการปลูกด้วยเมล็ดลงในดินโดยตรง โดยอุณหภูมิของดินที่เหมาะสมคือ 25–35 องศาเซลเซียส แต่ถ้าปลูกด้วยการเพาะกล้าก่อนจะลงดิน ต้องใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ในการเลี้ยงต้นกล้า
  2. แปลงปลูกควรมีการยกเนินดินขึ้นมา สูง 1 ฟุต และมีการผสมมูลสัตว์หรือถ้าไม่มีก็ใช้เศษวัชพืชละเอียดผสม เพื่อให้ดินไม่แน่นเกินไป
  3. ถ้าปลูกด้วยเมล็ด ให้ฝังเมล็ดลึกลงในดิน 1 นิ้ว 4-5 เมล็ดต่อหนึ่งหลุม และให้แต่ละหลุมห่างกัน 4-8 นิ้ว และระยะแถวของฝักทองให้ห่างกัน 1.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
  4. ฝักทองจะเริ่มแตกต้นอ่อนออกมาภายในระยะเวลา 7 วัน 

การดูแล

ฟักทองเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก โดยควรให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ในระยะแรกควรมีการให้ปุ่ยไนโตรเจนเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต

การเก็บเกี่ยว

ฟักทองใช้ระยะเวลา 90-100 วัน ตั้งแต่ติดผลอ่อน จนกระทั้ง่สามารถเก็บเกี่ยวได้

Yandex.Metrica