มิถุนายน 19, 2022

ด้วงหมัดผัก (Flea Beetle)

ด้วงหมัดผัก เป็นด้วงขนาดเล็ก มีรูปร่างเหมือนกันด้วงใบไม้ (leaf beetles) ทั่วไป  เมื่อด้วงหมัดผักโตเต็มวัยจะกินใบของพืชจนกระทั้งถึงก้านใบเป็นอาหาร  ส่วนตัวอ่อนจะกินส่วนของรากเป็นอาหาร ด้วงหมัดผักเป็นศัตรูสำคัญของพืชหลายชิน โดยเฉพาะพืชกินใบทั้งหลาย อย่าง กะหล่ำ, คะน้า, หัวไชเท้า

การป้องกัน

  • ไถหน้าดินและตากแดดไว้อย่างน้อย 7 วัน เพื่อทำลายตัวอ่อน
  • ฉีดพ่นด้วยไส้เดือนฝอย สายพันธ์ Steinernema sp. หรือ Heterorhabditis
  • ใช้สารเคมี อย่าง คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์ (Carnap hydrochloride) หรือ ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin)
Yandex.Metrica