มิถุนายน 19, 2022

ทุเรียน UPLB Gold

ทุเรียน พันธ์ UPLB Gold ผสมพันธ์โดย ดร.ลีออน นามุโค่ (Dr. Leon Namuco)  ศาสตราจารย์ด้านพืชกรรมสวน, สถาบันพืชไร่, แห่งวิทยาลัยเกษตรกรรม ประจำมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ณ. ลอสบานอสเหนือ (College of Agriculture,University of Philippines at UP Los Banos)  ทุเรียน UPLB Gold จึงตั้งชื่อตามชื่อสถาบัน UP Los Banos

UPLB Gold ให้ผลผลิต 137 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อเข้าสู่ปีที่ 7 โดยออกผลในช่วงมิถุนายนถึงกรกฏาคม เป็นทุเรียนที่ผลไม่ใหญ่ มีเปลือกหนา ผลมีลักษณะลี น้ำหนัก 1.5-2.5 กิโลกรัมต่อผล เปลือกหนา 1.6 ซ.ม. ทำให้ทนต่อหนอนและแมลง ได้ดีกว่าทุเรียนชะนีหรือหมอนทอง  และเมื่อสุกเปลือกที่หนาจะทำให้ผลจะไม่แตก

UPLB Gold มีเนื้อกที่เหลือง, หนา และหวานมัน มีกลิ่นอ่อน

ขณะนี้ในฟิลิปปินส์เริ่มมีการขยายพื้นที่การปลูกเข้าไปในเกาะลูซอน (Luzon) ซึ่งจากเดิมเชื่อกันว่าทุรียนปลูกได้แต่บนเกาะมินดาเนา (Mindanao)

สายพันธ์ทุเรียนที่นิยมปลูกในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนสายพันธ์ไทย อย่าง กบ (Kob), ดุยาย่า (Duyaya เป็นทุเรียนหมอนทองที่นำเมล็ดจากไทยไปปลูก โดยเซเวริโน เบลวิซ (Severino Belviz) และจดทะเบียนชื่อ ดุยาย่า ในปี 1999), Alcon Fancy (Mr. Danny Abad), GD-69, หมอนทอง และชะนี ก็เป็นพันธ์ทุเรียนที่คุ้นเคยกันในฟิลิปปินส์

Yandex.Metrica