มิถุนายน 19, 2022

ประเภทดิน (Soil Taxonomy)

ประเภทดิน (Soil Taxonomy)

ประเภทดินแบบสหรัฐฯ (UDA soil taxonomy)


 1. ดินอัลฟิซอล (Alfisol)

เป็นดินที่มีเหล็กและอลูมิเนียมเป็นส่วนผสม โดย “Alf” มากจาก aluminium (AI) และ iron (Fe) ดินชนิดนี้จะประกอบไปด้วยชั้นของดินเหนียว ดินจะมีความชื้นเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืชอย่างน้อยสามเดือน ดินอัลฟิซอลนี้มีประมาณ 10% ของดินทั่วโลก ส่วนใหญ่จะเป็นดินที่อยู่ด้านล่างของต้นไม้เนื้อแข็ง

 1. ดินแอนดิซอล (Andisol)

เป็นดินใหม่ ที่เกิดจากเถ้าของภูเขาไฟ ดินมีปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่มาก ดินประเภทนี้มีราว 1% และมักจะถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก

 1. ดินอริดิซอล (Aridisol)

เป็นดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห้งแล้งอย่างทะเลทราย ทำให้มีสารอินทรีย์ในเนื้อดินน้อย

 1. ดินเอ็นติซอล (Entisol)

เป็นดินที่เกิดขึ้นใหม่ ยังไม่มีการจัดตัวเป็นชั้นอย่างชัดเจน  มักพบบริเวณริมแม่น้ำ กองดินบริเวณชายหาด ซึ่งบางที่อาจจะพบว่าด้านบนของดินมีชั้นหินอยู่ ดินประเภทนี้มีอยู่ราว 18 เปอร์เซ็นต์ของดินบนโลก

 1. ดินเจลิซอล (Gelisol)

เป็นดินในพื้นที่หนาวจนเป็นน้ำแข็ง โดยดินที่ระดับความลึกไม่เกิน 2 เมตร จะเกิดเพอร์มาฟรอสต์ (permafrost) หรือเป็นน้ำแข็งตลอดเวลา พบดินเจลิซอลได้ในทวีปแอนตาร์ติก้า และทวีปอาร์คติก

 1. ดินฮิสโตซอล (Histosol)

เป็นดินที่ประกอบไปด้วยอินทรีย์วัตถุ

 1. ดินอินเซปติซอล (Inceptisol)

เป็นดินเกิดใหม่ที่อายุยังน้อย  จีงไม่มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุ เหล็กออกไซด์ หรืออลูมิเนียมอ๊อกไซด์ในเนื้อดิน

 1. ดินมอลลิซอล (Mollisol)

เป็นชั้นดินด้านบนที่มีสีดำ เพราะมีอินทรีย์วัตถุผสมมากกว่า 1% เมื่อแห้งจะมีค่าสีเข้ม 5.5 และเมื่อชื้นจะมีค่าสี 3.5 มักจะอยู่ถัดจากหญ้าลงไป บริเวณผิวชั้นบนของดินมอลลิซอลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุเยอะนั้นเรียกว่า mollic epipedon
     ดินมอลลิคนี้มีประมาณ 7% ของดินทั้งโลก พบมาบริเวณตอนกลางของละติตูด เช่นในมองโกลเลีย, ทุ่งหญ้าสเตปป์ของรัสเซีย, เทือกเขาร๊อกกี้

 1. ดินโอซิซอล (Oxisol)

เป็นดินที่ฝนและสภาพอากาศมานาน ทำให้มีการสะสมของเหล็กออกไซด์และอลูมิเนียมอ๊อกไซด์ในเนื้อดินมาก ทำให้เนื้อดินมีสีแดงหรือสีเหลือง ดินชนิดนี้มีมประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์

 1. ดินสโปโดซอล (Spodosol)

เป็นดินที่มีความเป็นกรดและมีซากอินทรีย์และเหล็กออกไซด์หรือไอออนออกไซด์อยู่บ้าง ซึ่งไหลมาจากชั้นดินด้านบน เป็นดินที่พบในพื้นที่ในป่าสนเขตหนาว

 1. ดินอัลติซอล (Ultisol)

เป็นดินที่มีความเป็นกรดอยู่ในพื้นที่ชื้นหรือกึ่งชื้น มีการสะสมของแร่ธาตุแม็กนีเซียม, โปแตสเซึยม แคลเซียม ในเนื้อดิน เนื้อดินจึงมีสีแดง ส้ม

 1. ดินเวอร์ติซอล (Vertisol)

เป็นดินที่มีดินเหนียวเป็นส่วนประกอบอยู่มาก เนื้อดินจะแตกเป็นล่องลึกเมื่อขาดน้ำ ในหน้าแล้ง ดินชนิดนี้จึงยากสำหรับการก่อสร้างถนน หรืออาคารเพราะว่าเนื้อดินมีการยืด และหดตัวสูง

Yandex.Metrica