มิถุนายน 19, 2022

เพลี้ยไฟพริก (Chilli thrips)

เพลี้ยไฟพริก (Chilli thrips หรือ yellow tea thrips) พบในพืชเศรษฐกิจเกือบทุกชนิด พริก, มะม่วง, ส้ม , องุ่น, ชา เพลี้ยจะดูดน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอดและดอก ทำให้ใบหรือยอดหงิกงอ ถ้าเป็นระยะออกดอกจะทำให้ดอกร่วงและไม่ติดผล

การป้องกัน 1. พ่นด้วยเชื้อจุลินทรีย์ บูเวเรีย บัสเซียน่า (Beauveria Bassiana, ราขาว)

2. ใช้สารเคมีกำจัดแมลง เช่น อิมิดาคลอพริด (Imidacloprid), อะเซทรามิพริด (Acetamiprid)

Yandex.Metrica