มิถุนายน 19, 2022

เสี้ยนดิน (Subterranean ants)

เสี้ยนดิน  (Subterranean ants, Hymenoptera, Formicidae) เป็นมดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ตัวมีขนาดใกล้เคียงกับมดแดง แต่ว่าเสี้ยนดินอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นส่วนใหญ่  เสี้ยนดินจึงเป็นศัตรูพืชของพืชที่มีหัวใต้ดิน เพราะเสี้ยนดินใช้เป็นอาหาร และหัวของพืชที่ถูกกัดกินจะเสี่ยงต่อการถูกทำลายโดยเชื้อราเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การป้องกัน

1. ฉีดพ่นด้วย คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) [คลอร์ไบริฟอส เป็นสารกำจัดแมลงที่มีพิษรุนแรงต่อมนุษย์ และสหรัฐฯ ได้ห้ามจำหน่ายตั้งแต่ปี 2018 ขณะที่ในประเทศไทยกำลังอยู่ในการพิจารณาว่าจะห้ามใช้หรือไม่ต่อไป ]

Yandex.Metrica