มิถุนายน 19, 2022

โรครากเน่าโคนเน่า (Root and foot rot)

สาเหตุ. เชื้อรา Fusarium

อาการ ใบของพืชจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และพืชจะยืนต้นตาย ที่บริเวณรากจะมีลักษณะเปื่อยมีสีดำ

การป้องกันรักษา ให้ทำลายและนำต้นพืชที่เป็นโรคออกจากแปลง และทำความสะอาดดินบริเวณที่ปลูกด้วย โทลโคลฟอสเมทิล (tolclofos-methyl) และเมื่อจะลงพืชใหม่ ให้ผสม เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) ลงในหลุมปลูก

Yandex.Metrica