มิถุนายน 19, 2022

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

สาเหตุ เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis

อาการ ใบของพืชเกิดแผลสีเหลือง และพบผงสีขาวบริเวณใต้ใบ

การป้องกันรักษา ฉีดพ่นด้วย คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) ,  แมนโคเซป (mancozeb) 

Yandex.Metrica