มิถุนายน 19, 2022

โรคราสีชมพู (Pink disease)

https://www.youtube.com/watch?v=RhXKvU-Z2U4

สาเหตุ เชื้อรา Phanerochaete salmonicolor / Corticium salmonicolor

อาการ บริเวณกิ่งของพืชจะพบเชื้อราสีขาวหรือสีชมพูขึ้นปกคลุม ซึ่งหากมีการระบาดมากจะทำให้ต้นแห้งตายได้

การป้องกัน 1. ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคทิ้งและนำไปเผาทำลาย

2. บำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักผสมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Tricoderma)

3. ฉีดพ่นด้วยสารประกอบทองแดง เช่น บอร์โดมิกซ์เจอร์ (bordeaux mixture)

Yandex.Metrica