มิถุนายน 19, 2022

โรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt)

สาเหตุ เชื้อรา Fusarium oxysporum

อาการ ใบของพืชจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง รากและโคนจะกลายเป็นสีน้ำตาล พืชจะหยุดการเจริญเติบโตเพราะระบบรากและการลำเลียงอาหารถูกทำลาย

การป้องกัน ใช้ EM ฉีดพ่นร่วมกับกากน้ำตาล​ หรือใช้ ยาเคมี โทลโคลฟอสเมทิล (Tolclofos-methyl ) ราดบริเวณโคนต้น

Yandex.Metrica