มิถุนายน 19, 2022

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp.

อาการ มีแผลสีน้ำตาล บริเวณผลและกิ่งของพืช

การป้องกัน เผาทำลายพืชส่วนที่เกิดโรค และปลูกพืชหมุนเวียน หรือหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้ยากำจัดเชื้อรา อาทิ  คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) , แคปแทน (Captan) , โพรพิโคนาโซล (Propiconazole)

Yandex.Metrica