มิถุนายน 19, 2022

โรคใบหงิก (Leaf curl)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา T. deformans

อาการ ใบของพืชจะมีการบิดงอผิดรูปร่างปกติ

การป้องกันรักษา

  1. ฉีดพ่นด้วยสารควบคุมเชื้อรา บอร์โดมิกซ์เจอร์ ( Bordeaux mixture) ซึ่งเป็น สารผสมระหว่าง คอปเปอร์ซัลไฟต (จุนสี) (Copper (II) sulphate) กับแคลเซียมไฮดรอไซด์ (Ca(OH)2)
Yandex.Metrica