มิถุนายน 19, 2022

หนอนชอนส้ม (Citrus leafminer)

 

CLM เป็นผีเสื้อกลางคืน (moth) ชนิดหนึ่ง มีวงจรชีวิต 3-7 สัปดาห์ โดยเป็นระยะไข่ 1 สัปดาห์, ตัวหนอน 2-3 สัปดาห์, ดักแด้ 1-3 สัปดาห์ และตัวเต็มวัยที่เป็นผืเสือ 1-2 สัปดาห์
ผีเสื้อของ CLM ไม่ทำอันตรายพืช แต่เมื่อมันอยู่ในระยะตัวหนอน ถือว่าเป็นศัตรูที่อันตรายสำหรับพืชโดยเฉพาะส้ม
ผีเสือ CLM จะวางไข่ไปบริเวณกลางใบอ่อนของพืช และเมื่อไข่ฝักออกมาเป็นตัวหนอน ตัวหนอนก็จะชอนไชอยู่ภายในใบ เพื่อกินเยื่ออ่อนเป็นอาหาร และทำให้เกิดอุโมงค์หรือช่องภายในใบ ซึ่งจะสังเกตุจากภายนอกจะเห็นเป็นเส้น

การควบคุม
1. ใช้กับดักฟีโรโมนในการจับผืเสือ
2. ฉีดน้ำโดยเฉพาะที่บริเวณใบอ่อนและยอดของพืชบ่อยๆ จะช่วยรบกวนวงจรชีวิตและการวางไข่ของผีเสื้อ
3. เลี้ยงตัวต่อบางสายพันธ์ อาทิ Cirrospilus, Pnigalio sp. ซึ่งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของหนอนชอนส้ม
4. ฉีดพ่นด้วยอิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) ลงบริเวณโคนต้น ซึ่งจะใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ในการที่พืชจะดูดซึมเข้าไปจนถึงยอด วิธีนี้จะช่วยป้องกันหนอนชอนส้มได้ 1-3 เดือน แต่ว่าไม่ควรใช้อิมิดาโคลพริดเกิน 1 ครั้งต่อปี

Yandex.Metrica