มิถุนายน 19, 2022

coconut lethal yellowing disease (CLYD)

โรคเหลือ (Yelowing disease) เป็นโรคที่เกิดในพืชตระกูลปาล์ม ท้ง ปาล์มน้ำมัน, มะพร้าว, อินทผาลัม เกิดจากเชื้อปาราสิต ที่แพร่กระจ่ายโดยเพลี้ย planthopper Haplaxius crudus

Yandex.Metrica