มิถุนายน 19, 2022

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

สาเหตุ. เชื้อรา Peronosclerospora sorghi

อาการ ใบข้าวโพดเปลี่ยนเป็นสีซีดจาง จนถึงขาว ถ้าอากาศชื้นจะพบสปอร์เป็นผงสีขาวบริเวณใต้ใบ หากอาการรุนแรงจะทำให้ต้นแคระแกร็น และฝักจะไม่สมบูรณ์

Yandex.Metrica