กรกฎาคม 27, 2022

กันเกรา

…สวนสาธารณะชายทะเลประจวบ มีต้นกันเกราต้นใหญ่อยู่ 2 ต้น ต้นหนึ่งอยู่ที่สวนสราญรมย์ ใกล้ๆ กับรูปปั้นของตาม่องล่าย ด้านหลังของพระอุปคุต

อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงลานกว้าง ติดกับเขาช่องกระจก ต้นนี้ลำต้นแยกออกเป็นสองต้น เวลาถ่ายรูปแล้วดูเหมือนหัวใจเลย

Tembusu (Cyrtophyllum flagons) : เทมบุสุ เป็นชื่อของกันเกราในภาษาอังกฤษ ซึ่งชื่อ Tembusu อันที่จริงเป็นภาษามาลายู  และยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Fagraea fragrans”  ซึ่ง Fagraea หมายถึง   (J.T. Fagraeus, 1729-1747) นักศึกษาธรรมชาติชาวสวีเดน

กันเกราเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่แข็งแรงมาก ทนไฟ และมีความยึดหยุ่นสูง แต่ว่าเติบโตช้ามาก  กันเกรามีใบสีเขียวตลอดปี มันสามารถที่จะสูงได้เกือบ 40 เมตร สมัยก่อนจึงเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมนำไปทำหมอนรถไฟ และเขียง

ภาพของต้นกันเกรา ยังปรากฏอยู่บนธนบัตรดอลล่าห์สิงคโปว์ ฉบับ 5 ดอลล่าห์ โดยต้นกันเกราที่ปรากฏบนธนบัตรนั้นถูกประกาศเป็นมรดกแห่งชาติ ต้นกันเกรานี้อยู่ที่สวนพฤษศาสตร์สิงคโปว์ (Lawn E, Singapore Botanic Gardens) เป็นต้นที่มีอายุกว่า 150 ปี อายุมากกว่าสิงคโปว์เองที่ประกาศเอกราชในปี 1965 กว่าสามเท่า ซึ่งกิ่งหนึ่งของกันเกราต้นนี้โน้มลงราบกับพื้นดิน ซึ่งกล่าวกันว่าถ้าดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปว์ คือ ดอกกล้วยไม้ พันธ์มิส วาคิม (Vanda Miss Joaquim) แล้ว หากมีการคัดเลือกต้นไม้ประจำชาติด้วยหล่ะก้อ ต้นกันเกราก็คือต้นไม้ประจำชาติของสิงคโปว์

ในหนึ่งปีกันเกราออกดอกสองครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ดอกจะมีกลิ่นหอมในช่วงเวลาเย็นและค่ำ … 🍃


Yandex.Metrica