มิถุนายน 19, 2022

แมลงวันแตง (Melon fruit fly)

Melon fly (Bactrocera cucurbitae) 

วงจรชีวิต 

แมลงวันแตง มีวงจรชีวิตระหว่าง 12-28 วัน   มี ะยะไข่ 1-3 วัน , ระยะตัวหนอน 5-9 วัน และระยะดักแด้ 10-12 วัน  หลังจากกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้ว ประมาณ 10  วัน เพศเมียจึงเริ่มวางไข่ โดยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง 1,000 ใบ ด้วยการฝังไข่เข้าไปในผลอ่อนของผลไม้ แมลงวันแดงจึงเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ชนิดหนึ่ง 

การป้องกันและกำจัด

  • ห่อผลผลิต 
  • ฉีดพ่นด้วยสารเคมี มาลาไทออน (malathion) หรือ คลอไฟริฟอส (Chlorpyrifos)
Yandex.Metrica