สิงหาคม 27, 2022

A Concise History of the Russian Revolution, Richard Pipes,

The Russian Language has two words for education: Образования (obrozovanie), which means "instruction," and Воспитание (vospitanie), which means "upbringing." The first refers to the transmission of knowledge; the second to the molding of personality. The entire Soviet regime dedicated itself to vospitanie in the sense that all the institutions of the state, whether trade unions or the Red Army, had the mission of inculcating in the citizenry the spirit of communism and creating a new type of human being - so much so that to some contemporaries Soviet Russia appeared like one gigantic school.
ในภาษารัสเซียมีคำ 2 คำ ที่หมายถึง การศึกษา : Образования (อ๊อปราโซวานีย่า) ที่หมายถึง”การสั่งสอน” และ Воспитание (วาสปีตานิเย่) ที่หมายถึง “การหล่อหลอม” … คำแรกนั้นหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ขณะที่คำที่สองหมายถึงการสร้างลักษณะนิสัย ซึ่งสำหรับโซเวียตแล้วได้อุทิศตัวเองทั้งหมดไปกับวาสปีตานิเย่ ในทุกส่วนของโครงสร้างไม่ว่าจะสถาบันการศึกษา หรือกองทัพ เพื่อสร้างจิตวิญญาณของคอมมิวนิสต์และสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ ซึ่งระบบทั้งสองของโซเวียตคล้ายโรงเรียนเดี่ยวขนาดมหึมา
Richard Pipes, A Concise History of the Russian Revolution
Yandex.Metrica