มีนาคม 30, 2023

Adlai E. Stevenson

Communism is the corruption of a dream of justice."
คอมมิวนิสต์คือการคอร์รัปชั้น ระหว่างที่ฝันถึงความยุติธรรม
Yandex.Metrica