มีนาคม 8, 2023

An Ember in the Ashes, Sabaaa Tahir

Life is made of so many moments that mean nothing. Then one day, a single moment comes along to define every second that comes after. Such moments are tests of courage, of strength.
ชีวิตประกอบขึ้นมาจากช่วงเวลามากมายที่ไร้ความหมาย จนกระทั้งวันหนึ่ง, มีช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นมา และมันก็กำหนดทุกๆ วินาทีที่ตามมาที่หลัง
ช่วงเวลาเช่นนั้นแหละคือการทดสอบความกล้าหาญ และความเข้มแข็ง
Sabaa Tahir, An Ember in the Ashes
Yandex.Metrica