มิถุนายน 9, 2023

Bob Goff

People don’t grow where they are planted, They grow where they are loved.
มนุษย์ไม่ได้เติบโตตรงที่พวกเขาถูกปลูก
พวกเขาเติบโตตรงที่พวกเขาถูกรัก
Yandex.Metrica