พฤษภาคม 29, 2023

Carl von Clausewitz

War is a chameleon. Its external appearance changes all the time, but its inner core and essence remain the same. It always means risk and involves questions like death, victory, and defeat
สงครามก็เหมือนกับกิ่งก่า ภายนอกนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แต่ว่าแก่นและสารของมันยังคงเหมือนเดิม ซึ่งมันยังหมายความถึงความเสี่ยง และเกี่ยวข้องกับคำถามอย่าง ความตาย, ชัยชนะและการพ่ายแพ้
Yandex.Metrica