กรกฎาคม 25, 2023

Charles Mackay, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

We find that whole communities suddenly fix their minds upon one object, and go mad in its pursuit; that millions of people become simultaneously impressed with one delusion, and run after it, till their attention is caught by some new folly more captivating than the first.
เราตระหนักว่าเกือบทั้งสังคมผูกยึดติดจิตเอาไว้กับสิ่งหนึ่ง, บ้าครั่งเพื่อจะได้ครอบครองมัน คนนับล้านยึดกับภาพลวงตานั้น, ทำตามสิ่งนั้น จนกว่าพวกเขาจะได้เจอกับความเขลาใหม่ ที่จับจิตใจของพวกเขาได้มากกว่า
Yandex.Metrica