มิถุนายน 29, 2023

Charlie Chaplin

you need power , only when you want to do soeting harmful,
otherwise Love is enough to get everything done.
คุณต้องการอำนาจ เฉพาะในยามที่คุณต้องการทำอะไรที่รุนแรง
มิเช่นนั้น ความรักก็เพียงพอแล้วที่จะทำทุกอย่างได้
Yandex.Metrica