เมษายน 30, 2023

Chuck Klosterman, Sex, Drugs, and Cocoa Puffs: A Low Culture Manifesto

Life is rarely about what happened; it's mostly about what we think happened.
ส่วนน้อยของชีวิตเท่านั้นที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น...เกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเราคิดว่ามันเกิดขึ้น
Yandex.Metrica