กรกฎาคม 3, 2022

Abraham Lincoln

I care not for a man's religion whose dog and cat are not the better for it.
ผมไม่สนใจศาสนาของมนุษย์ซึ่งหมากับแมวไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมัน
― Abraham Lincoln


Yandex.Metrica