ตุลาคม 17, 2022

Courtney Peppernell, Watering the soul

The way the moon
Does not rush
From behind the clouds
But merely
Waits for them to pass
Be that with your thoughts.
Let your mind breathe
พระจันทร์ไม่ได้รีบเร่ง
ที่จะออกมากจากหลังเมฆหมอก
แต่มันจะค่อยๆ
รอคอยจนกระทั้งเมฆเหล่านั้นออกไป
จงปล่อยความคิดของคุณให้เป็นเช่นนั้น
ปล่อยให้จิตใจได้หายใจบ้าง ...
Courtney Peppernell, Watering the soul
Yandex.Metrica