ตุลาคม 6, 2022

Courtneys Peppernell, watering the soul

The Hurts is not given to you
For no reason at all
It is meant to be felt,
To be held, and to be released.
You honor yourself each time
You shed new skin
Breathe life into a new day,
By coming undone and stitching yourself back together again.
ความเจ็บปวดไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา
อย่างไรเหตุผลโดยสิ้นเชิง
มันเกิดขึ้นเพื่อให้รู้สึก
เกิดขึ้นเพื่อให้สัมผัส, และก็เพื่อจะปล่อยมันไป
คุณจะขอบคุณตัวเองในทุกครั้ง
เมื่อคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่
คุณจะหายใจเอาชีวิตเข้าไป ในวันรุ่งขึ้นปลดเปลื้องและเย็บประสานตัวเองกลับมาใหม่ได้อีกครั้ง
Courtneys Peppernell, watering the soul
Yandex.Metrica