กรกฎาคม 12, 2023

D. Elton Trueblood

A man has made at least a start on discovering the meaning of human life when he plants shade trees under which he knows full well he will never sit.
มนุษย์เราอย่างน้อยที่สุดจะได้ค้นพบความหมายของชีวิต ก็ตอนเมื่อพวกเราปลูกต้นไม้ซึ่งให้ร่มเงา โดยที่รู้อยู่เต็มอกว่าพวกเราเองนั้นจะไม่มีโอกาสได้พักผิง
Yandex.Metrica