เมษายน 12, 2023

Dan Ariely, Predictably Irrational

But because human being tend to focus on short-term benefits and our own immediate needs, such tragedies of the commons occur frequently .
เพราะว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่คว้าผลประโยชน์ระยะสั้นและความต้องการปัจจุบัน, โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นนิจ
Yandex.Metrica