กรกฎาคม 29, 2023

Eric Weiner, The Geography of Bliss

Maybe happiness is this: not feeling that you should be elsewhere, doing something else, being someone else.
บางที่ความสุขคือการไม่รู้สึกว่าอยากอยู่ที่อื่น, ทำอย่างอื่น, เป็นคนอื่น
Yandex.Metrica