มีนาคม 27, 2023

Jonathan Safran Foer, Everything Is Illuminated

This is love, she thought, isn't it? When you notice someone's absence and hate that absence more than anything? More, even, than you love his presence?
นี้คือความรัก, ใช่หรือไม่ ? เวลาที่คุณตระหนักได้ว่าใครบางคนได้หายไปและคุณเกลียดที่ว่างตรงนั้นเหนือส่ิงอื่นใด, เหนือกว่า แม้กระทั้งความรักที่คุณเคยมีต่อเขาเวลาที่เขาอยู่ ?
Yandex.Metrica