กรกฎาคม 24, 2022

Francis Fukuyama

Both Hegel and Marx believed that the evolution of human societies was not open-ended, but would end when mankind had achieved a form of society that satisfied its deepest and most fundamental longings. Both thinkers thus posited an "end of history": for Hegel this was the liberal state, while for Marx it was a communist society. This did not mean that the natural cycle of birth, life, and death would end, that important events would no longer happen, or that newspapers reporting them would cease to be published. It meant, rather, that there would be no further progress in the development of underlying principles and institutions, because all of the really big questions had been settled.”
ทั้งเฮเกลและมาร์กซ์ต่างก็เชื่อว่าการวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์จะมีจุดสิ้นสุดซึ่งตายตัว โดยจุดสิ้นสุดนั้นจะมาถึงเมื่อมนุษย์สามารถบรรลุการสร้างรูปแบบของสังคมจนกระทั้งเป็นที่พึงพอใจอย่างถึงที่สุดและตอบสนองกิเลสพื้นฐานทั้งหลายได้ โดยนักคิดทั้งสองคนเชื่อในเรื่อง “ตอนจบของประวัติศาสตร์”  : สำหรับเฮเกลเขาเชื่อว่าสังคมที่ว่านี้คือ รัฐเสรีนิยม, ในขณะที่มาร์กซ์บอกว่ามันจะต้องเป็น รัฐแบบคอมมิวนิสต์  ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวนเวียนเป็นวัฏจักร เกิด, มีชีวิต และตายถึงจะเป็นตอนจบ, หรือจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลย หรือจะไม่มีหนังสือพิมพ์ที่ต้องคอยรายงานข่าวอีกเลยแล้วหนังสือพิมพ์จะได้ปิดตัวลง ... แต่มันหมมายถึง, มันจะไม่มีการพัฒนาการณ์ใดสำคัญอีกในการพัฒนาพื้นฐานหลักการและสถาบันทางสังคม เพราะว่าปัญหาหลักของมนุษย์ได้ถูกตอบไปหมดแล้ว
Franciss Fukuyama
Yandex.Metrica