กรกฎาคม 28, 2022

François Mauriac

If you would tell me the heart of a man, tell me not what he reads, but what he rereads.
ถ้าคุณจะบอกผมถึงจิตใจของมนุษย์, อย่าบอกผมว่าเขาอ่านหนังสืออะไร, ให้บอกว่าเล่มไหนที่เขาอ่านซ้ำ
― François Mauriacc
Yandex.Metrica