กรกฎาคม 25, 2022

The Brothers Karamazov, Fyodor Dostoyevsky

I think I could stand anything, any suffering, only to be able to say and to repeat to myself every moment, 'I exist.' In thousands of agonies -- I exist. I'm tormented on the rack -- but I exist! Though I sit alone in a pillar -- I exist! I see the sun, and if I don't see the sun, I know it's there. And there's a whole life in that, in knowing that the sun is there.
ฉันคิดว่าตนเองสามารถที่จะอดทนต่อทุกอุปสรรค, ทุกๆ ความทุกข์, เพียงเพื่อที่จะสามารถพูดและบอกกับตัวเองซ้ำๆได้ในทุกห้วงเวลาว่า “ฉันมีตัวตน”
ต่อให้มีปัญหาสักพันอย่าง — ฉันมีตัวตน
ต่อให้ถูกทารุณอยู่ในกรงขัง— ฉันมีตัวตน
หรือแม้นต้องอยู่บนเสาสูงเพียงลำพัง — ฉันมีตัวตน !
ฉันมองเห็นพระอาทิตย์, หรือถ้าฉันมองไม่เห็นมัน ฉันก็ยังรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน … นี่แหละชีวิต ทั้งหมดเลย เราใช้มันเพื่อจะตระหนักว่ามีพระอาทิตย์อยู่เสมอ
— Fyodor Dostoyevskyf, The Brothers Karamazov
Yandex.Metrica