กรกฎาคม 11, 2022

George Carlin

Religion has convinced people that there's an invisible man ... living in the sky. Who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a list of ten specific things he doesn't want you to do. And if you do any of these things, he will send you to a special place, of burning and fire and smoke and torture and anguish for you to live forever, and suffer, and suffer, and burn, and scream, until the end of time. But he loves you. He loves you. He loves you and he needs money.
ศาสนาคือสิ่งที่บอกเราว่า มีชายซึ่งมองไม่เห็นอยู่ที่ไหนสักแห่ง... บนท้องฟ้า
เขาจ้องมองดูเราทุกๆนาที ทุกๆ วัน
ชายซึ่งมองไม่เห็นคนนี้ ได้ให้รายการของสิ่งที่ไม่ควรทำแก่เราสิบประการ
แต่ถ้าคุณยังฝืนที่จะทำมัน เขาจะส่งคุณไปยังสถานที่พิเศษ  แล้วเผาคุณด้วยไฟและควัน
ทรมานและขมเขงคุณไปชั่วกัลป์  คุณจะมีแต่ทุกข์และทุกข์ และถูกเผา และโหยหวน ไปจนนิรันดร์
... แต่ชายคนนี้รักคุณ เขารักคุณ เขารักคุณ แต่เขาต้องการเงิน
George Carlin
Yandex.Metrica