กรกฎาคม 1, 2022

It Ends With Us, Collen Hoovers

All humans make mistakes. What determines a person's character aren't the mistakes we make. It's how we take those mistakes and turn them into lessons rather than excuses.

มนุษย์ทุกคนล้วนเคยผิดผลาด แต่ส่ิงที่กำหนดตัวตนของคนๆ นั้นไม่ใช่ความผิดผลาดที่พวกเขาสร้าง แต่ว่าเป็นวิธีการที่พวกเขารับมือกับความผิดผลาดและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบทเรียนมากกว่าข้อแก้ตัว

Colleen Hoover, It Ends with Us

Yandex.Metrica