พฤษภาคม 7, 2023

Ivan Turgenev

Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, Только любовью держится и движется жизнь.

ความรักยิ่งใหญ่กว่าความตายหรือความกลัวในความตาย ชีวิตนั้นอยู่ได้เพราะรักและก้าวไปได้ก็เพราะรัก

Love is stronger than death and fear of death. Life is supported by love and advances only through love.

Yandex.Metrica