มีนาคม 30, 2023

John Fitzgerald Kennedy

Communism has never come to power in a country that was not disrupted by war or corruption, or both.
คอมมิวนิสต์จะไม่สามารถขึ้นมามีอำนาจได้ หากประเทศนั้นไม่เกิดความแตกแยกเพราะสงครามหรือการคอร์รัปชั่น หรือทั้งสอง
Yandex.Metrica