กรกฎาคม 2, 2023

Jonathan Safran Foer

I regret that it takes a life to learn how to live.
เศร้า…ที่ต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อเรียนว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร
Yandex.Metrica