มิถุนายน 11, 2023

Margaret Thatcheh

Being democratic is not enough, to a majority cannot turn what is wrong into right. In order to be considered truly free, countries must also have a deep love of liberty and an abiding respect for the rule of law.
การเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะไม่อาจจะปล่อยให้เสียงส่วนใหญ่เปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกได้ ในการที่เราจะไปสู่เสรีภาพอย่างแท้จริงๆ ได้ ประเทศต้องมีความรักอย่างลึกซึ้งต่อเสรีภาพและการเคารพต่อกฏหมาย
Yandex.Metrica