สิงหาคม 25, 2022

Marilyn Monroeg

I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.
ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยมีเหตุผล, เพราะคนเปลี่ยนคุณถึงเรียนรู้ที่จะuปล่อยวาง,เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง แต่คุณจะยิ่งรู้คุณค่าเมื่อมันถูกต้อง, คุณไว้ใจคนที่โกหก นั้นก็ทำให้คุณเรียนรู้ที่จะไม่ไว้ใจใครเท่ากับตัวคุณเอง, เมื่อสิ่งดีๆ สูญเสียไปนั้นเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีกว่าคืนมา
Marilyn Monroeg
Yandex.Metrica