กรกฎาคม 19, 2022

Mary Anne Radmacher

Courage doesn't always roar, Sometime courage is the quiet voice at the end of the day, saing " i will try again tomorrow
ความกล้าไม่จำเป็นต้องร้องคำราม ความกล้าบางที่คือการเงียบในตอนสิ้นสุดของวัน แล้วพูดว่า "พรุ่งนี้ฉันจะพยายามอีก"
― Mary Anne cRadmacher
Yandex.Metrica