เมษายน 14, 2023

Maya Angelou

In all the world, there is no heart for me like yours.
In all the world, there is no love for you like mine.
โลกนี้, ไม่มีใจใดสำหรับผม เหมือนใจของคุณ
โลกนี้, ไม่มีรักใดสำหรับคุณ เหมือนรักของผม
Yandex.Metrica