กรกฎาคม 27, 2022

Min Jin Lee, Pachinko

...a God that did everything we thought was right and good wouldn't be the creator of the universe. He would be our puppet.
พระเจ้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันถูกต้องและดี… ไม่ใช่ผู้ที่สร้างจักรวาล  เขาก็แค่หุ่นกระบอกที่คุณคอยดึงเชือก
Min Jin Lee, Pachinko
Yandex.Metrica