กันยายน 9, 2022

The Graveyard Book, Neil Gaiman

You're always you, and that don't change, and you're always changing, and there's nothing you can do about it.

คุณจะเป็นตัวคุณเสมอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงนี้

และคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอ คุณเองก็ฝืนไม่ได้

Neil Gaiman, The Graveyard Book

Yandex.Metrica