มิถุนายน 3, 2023

Ronald Reagan

How do you tell a Communist? Well, it’s someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-Communist? It’s someone who understands Marx and Lenin.
คุณบอกได้หรือป่าวว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ ?
..คนที่อ่านมาร์กซ์และเลนิน
แล้วคุณบอกได้หรือป่าวว่าใครที่ต่อต้านคอมวนิสต์ ?
...คนที่เข้าใจมาร์กซ์และเลนิน
Yandex.Metrica