มิถุนายน 23, 2023

Sarah Dessen

There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment.
มันไม่มีเวลาหรือสถานที่สำหรับรักแท้ มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ, ในจังหวะของหัวใจ, ในแค่พริบตา, แค่กระเพื่อมของเวลา
Yandex.Metrica