กรกฎาคม 5, 2022

Shel Silverstein

How many slams in an old screen door? Depends how loud you shut it. How many slices in a bread? Depends how thin you cut it. How much good inside a day? Depends how good you live 'em. How much love inside a friend? Depends how much you give 'em.
มีเสียงดังกี่ครั้งที่ประตูเก่าบานหนึ่ง ? ขึ้นกับว่าคุณปิดมันแรงแค่ไหน
มีขนมปังกี่แผ่นจากขนมปังก้อนหนึ่ง ? ขึ้นกับว่าคุณหั่นมันบางแค่ไหน
มีเรื่องดีๆ กี่ครั้งในวันหนึ่ง ? ขั้นกับว่าคุณใช้เวลาดีแค่ไหน
มีความรักมากเท่าใดจากเพื่อนคนหนึ่ง? ขึ้นกับว่าคุณมอบออกไปมากแค่ไหน
Shel Silverstein
Yandex.Metrica