กรกฎาคม 18, 2022

Steve Hall

The Truest form of love is how you behave toward someone, not how you feel about them.
รูปแบบของความรักที่ถูกต้องคือคุณปฏิบัติตัวอย่างไรต่อเขาคนนั้น , ไม่ใช่คุณรู้สึกอย่างไรกับเขา
― Steve Hall
Yandex.Metrica